mnp-038

Hệ thống phanh là gì?

Hệ thống phanh chính là 1 hệ thống thủy lực.

Đạp vào chân thắng, xi-lanh chính chuyển động

  1. Dầu thủy lực bắt đầu di chuyển
  2. Pit-tông ở phanh bắt đầu hoạt động
  3. Pit-tông đẩy làm má phanh áp vào bánh làm chậm xe lại.

MiennamPetro