z3539861236751_5c024989964da3919e4fd646b2c1c510

MIENNAMPETRO – HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN BÌNH TÂN KÝ BẢN GHI NHỚ VỀ HỢP TÁC VỚI CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM

Ngày 30 tháng 06 năm 2022, nhằm đánh dấu bước đột phá trong việc hợp tác cùng nhau chăm lo, chăm sóc Hội viên, Người lao động… Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân và Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam đã thương thảo và đối thoại về kế hoạch hợp tác, trao đổi kinh nghiệm …

Xem chi tiết