mnp-009

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Độ tạo bọt

Độ tạo bọt là gì?

Độ tạo bọt đánh giá mức độ hình thành và phá hủy bọt trong dầu.

Trong chất lỏng ( dầu thủy lực, động cơ), khoảng tiếp xúc với không khí thường chứa 8-9% không khí hòa tan.

Khi trong dầu có không khí và tạo bọt sẽ làm tăng quá trình oxy hóa dầu nhờn, tăng độ chảy của dầu và sẽ xuất hiện khí xâm thực.

Phần lớn dầu thành phẩm đều có chứa phụ gia chống tạo bọt: nó sẽ phá bong bóng khí trên bề mặt, hạn chế sự tạo bọt.

MiennamPetro