mnp-011

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Ăn mòn tấm đồng

– Dùng để đánh giá khả năng ăn mòn của dầu với kim loại dễ ăn mòn.

– Các hợp chất lưu huỳnh có trong dầu sẽ gây ăn mòn nhiều kim loại khác nhau.

– Sự ăn mòn được định nghĩa như một sự oxy hoá trên bề mặt kim loại gây nên sự tổn thất kim loại hay sự tích tụ các cặn bẩn.

– Dầu thủy lực, dầu hàng không, dầu cắt gọt kim loại, đặc biệt là dầu biến thế và máy nén khí lạnh phải không gây ăn mòn đồng.

Anti-corrosion:

– ASTM D 130: ăn mòn tấm đồng.

– Áp dụng cho dầu thủy lực, dầu tàu thủy và dầu truyền động:

  • Nhúng chìm tấm đồng sạch trong dầu.
  • Điều kiện: 3h ở 100 độ C (thay đổi theo nhà sản xuất).
  • Đánh giá kết quả bằng mắt thường và so sánh với bảng tham khảo.

Thang đo ăn mòn tấm đồng

mnp-011-1

MiennamPetro