mnp-013

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Hàm lượng tro Sunfat

Hàm lượng tro Sunfat là lượng cặn còn lại sau khi đốt cháy hoàn toàn mẫu dầu.

Dầu động cơ ô tô: Hàm lượng tro Sunfat

Phương pháp xác định: ASTM D 874

– Dầu động cơ xăng: tro sunfat ≤ 1,5 %m

– Dầu động cơ diesel: tro sunfat ≤ 2 %m

MiennamPetro