mnp-012

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Hàm lượng cặn cơ học

Mục đích dùng để đánh giá mức độ nhiễm bẩn hoặc mất phẩm chất (nhiệt và hóa) của dầu.

Cặn không tan = muội, bụi, mảnh kim loại (do mài mòn), sản phẩm của oxy hóa và thủy phân…

Xác định theo các phương pháp sau:

Cặn không tan tổng: Số mg cặn thu được khi đem lọc 100ml dầu

=> Dùng cho dầu công nghiệp

  • Màng lọc 0,8 μm: Dầu thủy lực.
  • Màng lọc 1,2 μm: Dầu thủy lực độ nhớt cao.
  • Màng lọc 5 μm: Dầu bánh răng.

MiennamPetro