mnp-015

Thành phần dầu nhờn

Thành phần thương phẩm:

Dầu động cơ đa cấp (VD: 10W-40)

 • HDB I: 54%
 • HDB II, III: 20%
 • AVI: 9,7%
 • Phụ gia chống đông: 0,3%
 • Phụ gia gói: 16%

Dầu tàu thủy:

 • BSS: 90%
 • Phụ gia tẩy rửa: 10%

Dầu công nghiệp:

 • HDB: 98,5%
 • Phụ gia chống đông: 0,3%
 • Phụ gia gói: 1,2%
 • (Chủ yếu phụ gia chống oxy hóa, chống ăn mòn, chống tạo bọt)

mnp-015-1

MiennamPetro