mnp-040

Tầm quan trọng của nước làm mát

  • Trên 20% và tới 60% hỏng hóc động cơ có thể do hỏng hệ thống làm mát
  • 7/10 phương tiện giao thông chứa gỉ sắt và cặn
  • Trên 60% số lượng hỏng bơm nước do hỏng vòng gioăng
  • Chỉ 0.6mm đóng cặn cũng giảm 40% khả năng tản nhiện của động cơ
  • 40% dừng động cơ Diesel có thể do việc bảo trì không tốt hệ thống làm mát

nuoclammat

MiennamPetro