Đại diện MiennamPetro cùng các đại diện doanh nghiệp khác kết nối giao lưu

MIENNAMPETRO – ĐỒNG HÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỘI DNT LONG AN KHÓA VI

Ngày 30/12/2022, MiennamPetro đồng hành cùng Hội DNT Long An tổ chức Đại hội Hội DNT Long An khóa VI (Nhiệm kỳ 2022 – 2025) tại Hội trường Thống Nhất – Trung tâm Hội nghị tỉnh Long An (Số 61, Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An). Đại hội Hội DNT Long …

Xem chi tiết