mnp-022

Phân loại dầu theo API (Phần 3)

Cấp phẩm chất Phạm vi sử dụng
GL-1 Dùng cho hệ thống truyền động bánh răng hình trụ, trục vít, bánh răng côn xoắn, tải trọng nhỏ
GL-2 Dùng cho hệ thống truyền động như nhóm 1 nhưng trụ tải trọng lớn và nhiệt độ cao
GL-3 Dùng cho hệ truyền động bánh răng trụ xoắn, bánh răng côn xoắn chịu tải trọng lớn và nhiệt độ cao.
GL-4 Dùng cho hệ thống truyền động bánh răng hypoit làm việc với tốc độ cao và mô-men lớn
GL-5 Dùng cho hệ truyền động bánh răng hypoit có tải trọng va đập lớn, tốc độ cao, mô-men lớn
GL-6 Dùng cho hệ truyền động bánh răng hypoit có tải trọng va đập lớn, tốc độ quay và di chuyển dọc trụ lớn, truyền mô-ment lớn và tải trọng va đập mạnh

MiennamPetro