mnp-020

Phân loại dầu theo API (Phần 1)

api-1

Dầu bôi trơn động cơ xăng:

 • S=service, spark
 • SA nguyên chất không phụ gia, không thích hợp dung.
 • SB Có phụ gia bảo vệ bờ mặt, và chống ô xi hóa.
 • SC(1964), SD(1968), SE(1972), SF(1980), SG (1988), SH(1993 -1997), SJ(1997 2001), SL (2001 2003), SM (2004 2010)
 • SN 2011

Dầu bôi trơn động cơ diesel:

 • C= commercial, compression
 • CA, CB, CC
 • CD Phạm vi sử dụng hẹp; CE động cơ tubo tăng áp, động cơ tải nặng
 • CF động cơ phun gián tiếp, CF-2 động cơ tốc độ cao, CF-4 tốc độ cao
 • CG -4 tốc độ cao bốn thì, CI- 4 tốc độ cao
 • CJ-4 bắt buộc để sử dụng từ năm 2007

MiennamPetro