mnp-030

Dầu truyền động động cơ

Lựa chọn dầu động cơ, các  yếu tố cần quan tâm

 1. SAE cấp độ nhớt
 2. Đúng loại sản phẩm
 3. Mức độ hoạt động, hiệu năng
 • Automotive Standard Associations
 • API – American Petroleum Institution
 • JASO – Japan Automotive Standards Organization
 • ILSAC – International Lubricant Standardization and Approval Committee
 • ACEA – Association des Constructeurs Européens d’Automobiles
 • OEMs – engine manufacturers like VW, MB, BMW, Porsche etc

Lựa chọn đúng cấp độ nhớt:

Độ nhớt cao:

 • Ưu điểm:
  • Bôi trơn tốt
  • Chịu tải lớn
  • Máy êm
 • Nhược điểm:
  • Khó khởi động
  • Giảm công suất máy
  • Giải nhiệt kém, máy nóng hơn
  • Tiêu hao nhiên liệu

Dầu có độ nhớt cao:

 • Tải trọng lớn
 • Nhiệt độ cao
 • Tốc độ thấp
 • Xe cũ

Dầu có độ nhớt thấp:

 • Tải trọng nhỏ
 • Nhiệt độ thấp
 • Tốc độ cao
 • Xe mới
 • Xe cũ làm lại máy

MiennamPetro