mnp-039

Đặc tính của dầu phanh (dầu thắng)

  1. Tính năng cơ bản: truyền năng lượng
  2. Tính chất quan trọng: đô chịu nén cao và nhiệt độ sôi cao
  3. Dầu thắng rất nhạy cảm với độ ẩm.
  4. Độ ẩm tăng sức nén và giảm nhiệt độ sôi.

Phân loại dầu thắng theo chuẩn DOT

Grade DOT 2 DOT 3 DOT 4 DOT 5 DOT 5.1
Dry Boiling point (oC) 190 205 230 260 260
Wet boiling point (oC)
(with 3.7 vol% water)
140 140 155 180 180

DOT 2 is Castor oil/alcohol based

DOT 3, 4 and 5.1 is glycol-ether based, they are hygroscopic.

DOT 5 is silicone based. Special application cars (Hummer, Harley-Davidson)