Dầu tổng hợp, dầu bán tổng hợp hay dầu khoáng? Làm thế nào để đưa ra lựa chọn đúng

Dầu nhớt được coi là” huyết mạch” của xe và máy móc thiết bị nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động an toàn, ổn định. Trong quá trình tư vấn sản phẩm cho khách hàng, chúng tôi nhận được những câu hỏi từ khách …

Read more