Những giải pháp bôi trơn bánh răng hệ vít – trục vít

Trong tất cả các loại cấu hình bánh răng khác nhau, hệ thống bánh vít-trục vít (worm gear) được xem là rắc rối nhất vì chúng đặt ra những thách thức về bôi trơn độc đáo do thiết kế khác biệt của chúng. Để vượt qua những thách thức này, bạn không chỉ phải hiểu …

Read more