MIENNAMPETRO – THAM GIA TRƯNG BÀY GIAN HÀNG TẠI ĐẠI HỘI DNT LONG AN KHÓA VI

Chiều ngày 30/12/2022, MiennamPetro tham gia trưng bày gian hàng tại Đại hội DNT Long An khóa VI (Số 61, Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An). Tại đây, MiennamPetro đã trưng bày gian hàng, kết nối giao lưu, tiếp cận trực tiếp đến khách hàng mục tiêu, tư vấn sản phẩm, …

Xem chi tiết