----- SẢN PHẨM CHO XE MÁY -----

MARS EUROPA

(SAE 10W-40; API SN; JASO MA2)

Giá bán lẻ: 
Chai 1L: 102,000 đ
Chai 0.8L: 93,000 đ

 

MARS GOLD

(SAE 20W-50; API SJ; JASO MA2)

Giá bán lẻ: 
Chai 1L: 94,000 đ
Chai 0.8L: 85,000 đ

 

MARS SCOOTER

(SAE 10W/40; API SL; JASO MB)

Giá bán lẻ: 
Chai 1L: 104,000 đ
Chai 0.8L: 95,000 đ

 

SCOOTER GEAR OIL

(API GL-5, SAE 80W-90)

Giá bán lẻ: 
Tuýp 120mL: 35,000 đ

 

SIMBA 2T

(SAE 30, API TC, JASO FB)

Giá bán lẻ: 
Chai 1L: 95,000 đ

 

SINO COOLANT PLUS

(ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J1034)

Giá bán lẻ: 
Chai 1L: 104,000 đ

 

SINO BRAKE DOT 3

(FMVSS 116 DOT 3, SAE J1703, ISO 4925 và JIS K2233)

Giá bán lẻ: 
Chai 1L: 104,000 đ

 

 

----- SẢN PHẨM CHO XE Ô TÔ -----

FISO FS

(SAE 0W-40, API SN/CF, ACEA A5/B5, ILSAC GF-5)

Giá bán lẻ: 
Bình 4L: 530,000 đ

 

FISO POLO

(SAE 10W-40, API SL/CF-4, ACEA A3/B3)

Giá bán lẻ: 
Bình 4L: 440,000 đ

 

FISO ULTRA

(SAE 20W-50, API SJ/CF, ACEA A2/B2)

Giá bán lẻ: 
Bình 4L: 370,000 đ

 

FISO GEARLUBE EP

(SAE 80W-90, 85W-140; API GL-5)

Giá bán lẻ: 
Bình 4L (80W-90): 390,000 đ
Bình 4L (85W-140): 405,000 đ

 

 

FISO TURBO PLUS SEMI-SYNTHETIC 

(SAE 10W-30, 10W-40; API CI-4; ACEA E7-12)

Giá bán lẻ: 
Bình 5L (10W-30): 510,000 đ
Bình 5L (10W-40): 510,000 đ

 

FISO TURBO GOLD

(SAE 20W-50; API CF-4; ACEA E2-96)

Giá bán lẻ: 
Bình 5L: 470,000 đ

 

SINO COOLANT PLUS

(ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J1034)

Giá bán lẻ: 
Bình 5L: 310,000 đ